7 návyků pro život | E15.cz

7 návyků pro život

7 návyků pro život
Stephen R. Covey
• 
Američan Stephen R. Covey dvacet let pročítal texty chytrých a úspěšných lidí. Své poznání shrnul do sedmi užitečných návyků. ZENu je představil Ondřej Bárta, manažer programu I ve mně je lídr.

Vysokoškolský učitel Stephen R. Covey z Utahu většinu života učil na vysoké škole, později začal vést společnost zaměřenou na osobní rozvoj a firemní vzdělávání a stal se koučem. Mezinárodní publikum si získal tím, že ze vší užitečné literatury moudrých lidí vydestiloval sedm rad do života, které mají smysl a fungují. Knihu vydal v roce 1989 pod názvem 7 návyků vysoce efektivních lidí, aniž tušil, jak úspěšným celosvětovým bestsellerem se stane. „Dal jsem jen dohromady to nejlepší, co jsem našel,“ popsal rešeršní podstatu knihy.

Nadšení na Coveyho seminářích bývalo spontánní. Na závěr jednoho semináře v roce 1999 Coveyho oslovila ředitelka základní školy A. B. Combs v Severní Karolíně s otázkou, zda by bylo možné sedmero návyků učit děti ve škole. „Nevím, ale zkuste to,“ odpověděl tenkrát. O dva roky později si už mnuli ruce pedagogové ve školách napříč Spojenými státy. Snad všude, kde děti nadchli pro koncept sedmi návyků, ubylo záškoláků, měly lepší známky a atmosféra ve školách rozkvetla.

Svoboda volby

Po patnácti letech program nazvaný The leader in me (I ve mně je lídr) funguje ve 2600 školách na světě, z nichž jedna je v České republice. A je to státní, v mnohém běžná, větší sídlištní škola v Hradci Králové. „Máme skvělé, vzdělané učitele. Vybavenou školu. Ale něco nám chybělo. To, co nás spojí. Věděla jsem, že tohle je ono,“ zhodnotila program po dvouleté zkušenosti zástupkyně hradecké ZŠ Pohádka Renata Vychopeňová. A ředitel školy Jan Faltýnek její slova potvrzuje. „Po prvním roce za největší přínos považuji právě kultivaci vztahů mezi učiteli, ve třídách i v celé škole.“ Hradecká škola po roce fungování programu ve zpravodaji rodičům čtvrťáků popsala, jak si jejich děti vedou osobní sešity úspěchů. Děti si do nich kromě sebehodnocení podle daných kritérií zapisují i pro ně důležité momenty v daném měsíci. Více si díky tomu všímají vlastních úspěchů a stanovují si reálné cíle na další měsíc.

Syn Stephena R. Coveyho Sean Covey sepsal sedmero návyků do dětské knížky, která se úspěšně prodává i u nás pod názvem 7 návyků šťastných dětí. „A co s tím uděláš?“ zní otázka nejen ve třídách, ale i v mnoha domovech včetně mého. Tato otázka, podporující svobodu volby, vlastní odpovědnost i proaktivitu, mi jako pedagogovi přijde velmi moudrá. Vybízím s ní své děti, aby hledaly a nacházely vlastní cestu a přijímaly rozhodnutí. Ta otázka mi dává smysl i jako lektorovi a jako člověku. Lidé se rodí jako závislí jedinci, a jestli chci pomáhat lidem najít jejich vlastní cestu, pak jedině tak, že je nechám, aby ji sami objevili.

1. Buďte proaktivní

Je jen na nás, jestli si budeme život řídit, nebo jen reagovat na svět. Covey se inspiroval Viktorem E. Franklem, který přežil vyhlazovací tábor. Tento později známý psychiatr a psychoterapeut založil své učení na poznání, že se člověk může i v krajní situaci rozhodnout, jak bude reagovat. Je na něm, zda se nechá zlomit, nebo využije vůle a představivosti k tomu, aby si vybral, jak se zachová. Frankl změnil otázku „Jaký má život smysl?“ na „Jaký dám životu smysl?“. Dávejte si malé závazky a plňte je. Jděte příkladem, neodsuzujte. Buďte vzorem, nikoli kritikem. Podílejte se na řešení, a uděláte-li chybu, přiznejte ji.

2. Začínejte představou konce

Představte si své 80. narozeniny a role, které jste v životě zastávali. Co by vám asi řekli lidé, na kterých vám záleží? Důležité je ujasnit si klíčové hodnoty a mít vizi. Lidé občas dosáhnou vítězství, která jsou prázdná, úspěchu, který je vykoupený věcmi, jež jim jsou mnohem vzácnější. Jestliže opřete svůj žebřík o špatnou zeď, s každým krokem se ocitáte dále od cíle.

3. To nejdůležitější dávejte na 1. místo

Tento návyk učí efektivně využívat čas, pozornost a energii. Je umění vzdát se dobrých myšlenek, nápadů a aktivit pro ty skutečně důležité. Vzhledem k naléhavosti každodenního kolotoče bývá obtížné upřednostňovat dlouhodobé cíle. Bez určení priorit pro každý týden se člověk snadno ocitá na jakési bezcílné plavbě, při níž ztrácí kontrolu nad svým životem a tím i pocit vědomí odpovědnosti za něj.

4. Myslete způsobem výhra–výhra

Představuje principy a nástroje, pomocí nichž lze vytrvale usilovat o oboustranný prospěch v každodenních situacích v práci i doma. Jde o přístup k lidem založený na vzájemné důvěře. Vycházet z tohoto principu předpokládá přijmout myšlenku dostatku pro všechny. Nejde tedy o kompromis, ale vnitřní nastavení, že každý může získat.

5. Nejdříve se snažte pochopit, pak být pochopeni

Podstatou tohoto návyku je empatie a naslouchání druhému navzdory nutkání mluvit, radit, odpovídat nebo vysvětlovat. Nehledáme ve slovech partnera vlastní příběh či zkušenost, abychom ji pak nabídli, ale soustředíme se jen na opravdové porozumění. I druhá část 5. návyku, být pochopen, je důležitá. Poskytněte pochopení jako první, a i vám se dostane lepšího pochopení.

6. Vytvářejte synergii

7. Nabruste pilu

Člověka v jeho čtyřech dimenzích (tělo, srdce, mysl a duše) tento návyk učí, jak se o sebe co nejlépe starat. Sedmý návyk tvoří kruh kolem ostatních. Brousit pilu na rovině mysli můžete prakticky okamžitě tím, že přečtete alespoň jednu stránku v knize a další dny budete pokračovat. Potěšte srdce a oceňte něčí dobré vlastnosti. Zdokonalujte se ve čtyřech oblastech, fyzické (zdravá strava, cvičení, odpočinek), sociálně-emocionální (společenské vazby s ostatními), mentální (učení, čtení, psaní) a duchovní (čas strávený v přírodě, meditace, hudba, umění, modlitba).

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!