Jak pracovat s elektronickými dokumenty | E15.cz

Jak pracovat s elektronickými dokumenty

Jak pracovat s elektronickými dokumenty
První certifikační autorita, a.s.
• 

a.s., První certifikační autorita

Trendem posledních let je úplné nahrazení dokumentů v papírové formě formou elektronickou – otázka není, zda ano, ale kdy se k takovému kroku rozhodneme, je to jednodušší a především levnější.

Prověřeným nástrojem pro identifikaci původce elektronického dokumentu nebo dat je elektronický podpis. Pro zakotvení elektronického dokumentu v čase se pak používá tzv. časové razítko. Obě uvedené technologie mají jako jediné oporu v české a evropské legislativě (nařízení eIDAS).

Aby klient mohl dokument nebo data elektronicky podepsat, je třeba zajistit si na vlastní jméno tzv. certifikát, což je nástroj, který svazuje identitu podepisující osoby s jejími daty pro vytváření elektronického podpisu. Certifikáty vydávají společnosti - certifikační autority, na svých pobočkách – registračních autoritách. Konkrétní postup, jak certifikát získat, je uveden na stránkách příslušné certifikační autority. Data pro vytváření elektronického podpisu je třeba chránit před zneužitím, nejlépe uložením na čipovou kartu nebo USB token. Použití je pak chráněno obdobně jako u platební karty – uživatel je vyzván k zadání PIN a po několika chybných zadáních je čipová karta uzamčena, dokud není odblokována PUKem.

Práce s elektronickými dokumenty se není třeba obávat, důležité je, vybrat si technické řešení, které komplexně řeší veškeré činnosti spojené s elektronickým podpisem a časovými razítky v souladu s platnou legislativou.

První certifikační autorita, a.s. se tomuto tématu dlouhodobě věnuje a nabízí v této oblasti kromě vydávání certifikátů také řadu řešení a služeb.

První certifikační autorita, a.s.První certifikační autorita, a.s.Autor:

Autor: a.s., První certifikační autorita
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!