Monumentální monografie představuje rebela Němce | E15.cz

Monumentální monografie představuje rebela Němce

Monumentální monografie představuje rebela Němce
Němcův druhý celovečerní film O slavnosti a hostech způsobil u komunistických pohlavárů zděšení a nesměl být vysílán v běžných kinech
• 
ZDROJ: Repro E15

Stanislav Šulc

Hovoří-li se o československé nové vlně v kinematografii, nejčastěji padají jména Miloše Formana, Věry Chytilové a Jiřího Menzela. Přesto to nebyli jen tito tři tvůrci, kteří vytáhli tuzemský film na světovou úroveň. Mezi ty méně známé, alespoň z pohledu většinového diváka, neprávem patří autor brilantních filmů Démanty noci a O slavnosti a hostech Jan Němec.

Na poli tuzemského filmovědného písemnictví je Bernardova studie unikátem. Jen samotný první díl má téměř 650 stran a prozrazuje, že profesor FAMU ví o tématu opravdu vše dostupné tradičními metodami (rozhovory, práce s primárními i sekundárními prameny, vlastní kritické zkoumání díla). Kniha pak vedle filmové historie nabízí i politické dějiny, které Němcovu tvorbu i život do velké míry určovaly. Zhruba do poloviny šedesátých let přitom Bernard obě roviny odděluje, od boje o uvedení snímku O slavnosti a hostech ale otevřeně přiznává, že popisovat jedno bez druhého již nedává smysl.

Autor postupuje chronologicky, zachycuje zrání původně rebela v rebelujícího umělce, o němž celý svět psal jako o největším talentu mezi českými tvůrci a kterého oficiální vedení republiky právě za to nenávidělo. Jako většina biografů se věnuje rodinnému a školnímu zázemí, často zmiňuje výrazné povahové rysy Němcovy osobnosti, které se později přetavily v kreativitu známou z jeho stěžejních děl. Bernard píše také o hudebních začátcích budoucího režiséra, které se později projevily v brilantní práci se zvukovou i hudební složkou jednotlivých filmů.

V kapitolách věnovaných konkrétním snímkům pak Bernard popisuje vznik díla od prvotního námětu až po dobové reakce (a současný život filmů). Do velké míry tak zachycuje produkční praxi českého filmu včetně produkčních rozpočtů či autorských honorářů.

Vedle dokončených projektů, kterých bylo pohříchu málo, se čtenář dozví detaily o chystaných, ale nikdy nerealizovaných filmech (platí to i pro adaptaci Kafkovy Proměny, kterou Němec uvedl až v emigraci pro německou televizi). První díl Bernardovy knihy pak končí rokem 1974, kdy Němec emigroval.

Kniha Jan Němec Enfant terrible české nové vlny je monumentálním portrétem významného umělce, která je navíc první svého druhu u nás. Je cennou i díky nepřebernému množství detailů, které nabízí (poznámkový aparát čítá téměř 1500 položek). I tak jde ale o skvěle vystavěnou publikaci, které Nakladatelství AMU vtisklo mimořádnou podobu. Kniha je maximálně přehledná, poznámky jsou vždy vysvětleny na straně, kde jsou zmíněny, a odpadá tak nutnost listovat na konec knihy, což je u podobných knih téměř obligátní nešvar. A samozřejmostí je spousta obrazového materiálu i kopií dobových dokumentů.

Druhý díl má vyjít v roce 2016 a kvalita prvního z něj činí jednu z nejočekávanějších publikací příštího roku.

Jan Bernarnd: Jan Němec
Enfant terrible české nové vlny
Nakladatelství: NAMU, 2014
Hodnocení: 90 %

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!