Fenneszovy remixy Mahlera zvou ke klasice i postmoderně | E15.cz

Fenneszovy remixy Mahlera zvou ke klasice i postmoderně

Fenneszovy remixy Mahlera zvou ke klasice i postmoderně
Fennesz: Mahler Remixed
• 
ZDROJ: Repro E15

Petr Frinta

Není zvykem na stránkách deníku recenzovat koncertní nahrávku, již si interpret vydává sám, ke všemu pouze na internetu. Tedy alespoň prozatím: čtyři živě natočené improvizace na motivy koncertů krajana Gustava Mahlera v podání rakouského velikána laptopové elektroniky Christiana Fennesze mají přesně obvyklou délku CD.

Mahler Remixed bude pro mnohé vynikajícím úvodem do světa vážné hudby, stejně tak pomáhá tříbit myšlení o hudební tvorbě předcházejících století a jejích styčných bodech se soudobou avantgardou.

Pokořit orchestr se stalo jednou z met elektronické hudby. Některé školy, ba celé žánry si přiblížení se jeho zvuku dokonce vetkly za úkol, a to i technologicky. Mnohé „nové“ nástroje byly sestrojeny k jeho nápodobě a vrstevní jako pavučiny tenkých závojů syntezátorů podobným způsobem, jak činili skladatelé se smyčci, se stalo součástí novodobé kulturní tradice.

Ve výjimečné knize Zbývá jen hluk americký muzikolog Alex Ross zachycuje, kterak se svět vážné hudby změnil v průběhu dvacátého století. Zachytil nejen zánik ustálených forem, zrod avantgardy, hudebních žánrů, v někdejším dělení hudby neznámé, ale i rozdrobení se jednolitého proudu do tisíců rukopisů a stylů, i proměny chápání osobnosti skladatele. Stejnými cestami se o desetiletí později ubírala i hudba elektronická a laptop elektroniku lze dnes rovněž vnímat dvojace: jako cosi již klasického anebo revolučního.

Pokud je častým tématem akademických seminářů spojitost mezi velkými mistry uplynulých staletí a současnou elektronickou modernou, novinka do něj nabízí hluboký ponor. Je to typické Fenneszovo dílo, nabízí vrstvení smyček, práci s ruchy, nechybí pro hudebníka nepostradatelná kytara, jen tentokrát nebyla zdrojem výchozích zvuků ona, ale záznamy Mahlerova díla. Tu je výsledek konejšivě harmonický, tu kakofonický, neurčitou zvukovou masou probleskne vytažený sólový part dechů, jindy často k nepoznání proměněné útržky originálů.

Podobně jako v díle velkých mistrů i v současné elektronice je známkou výjimečnosti okamžitě rozeznatelný rukopis, a jejím potvrzením i posluchačovy pochyby, zda nad kompozicí interpret strávil pár hodin anebo pár měsíců. Není to v žádném případě revoluční album, jak tvrdí někteří kolegové, tříbí však vkus i uvažování a lze nad ním meditovat o otázkách formy, uměleckých žánrů, o postavě autora i dalších tématech.

Fennesz: Mahler Remixed
Vydavatel: Vlastní náklad, 2014
Hodnocení: 80 %

Autor: Petr Frinta
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!