Spory zastupitelů s primátorem: zničená Ostravica a automaty | E15.cz

Spory zastupitelů s primátorem: zničená Ostravica a automaty

Spory mezi radními možná způsobí omezení práv ostravských městských obvodů.

Spory ostravských městských obvodů nejsou až tak časté, většinou jde o různá nedorozumění, která se jen musí pořádně vysvětlit. Ovšem nedávná kauza, týkající se chátrající budovy módního domu Ostravica a výstavby sousedního nového multifunkčního centra pořádně podráždila nervy politiků. V případě primátora Petra Kajnara natolik, že hrozil obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zrušením. Jeho emoce musela zklidnit až zapálená cigareta.

Budou vůbec stavět?

Původ sporu má počátky v lednu letošního roku. Tehdy radní centrálního obvodu odmítli udělit souhlas s umístěním stavby obchodního centra firmě Amadeus Real na svých pozemcích. Právě kvůli zdevastované Ostravici.

„Vlastníka jsme požádali o doložení veškerých opatření, která provedl, aby zabránil devastaci objektu a o vyjasnění řešení statické a dynamické dopravy,“ vysvětlila tehdy místostarostka Petra Bernfeldová. Zároveň vyjádřila obavu, že investor nakonec oplotí pozemek, vykácí vzrostlé stromy, nechá domy zchátrat a pozemek nabídne k prodeji.

„Chceme zabránit zániku chráněné památky. Vedeme další jednání s magistrátem i společností Amadeus Real,“ dodala místostarostka.

Zároveň radní chtěli po investorovi, aby jim vysvětlil rozdíly mezi projektem a kupní smlouvou z roku 2009.

Paradoxně nakonec vedení obvodu přišlo na to, že změny odsouhlasili radní na magistrátu. „Nezbylo nám tedy než souhlasit s umístěním stavby, i když se nám nelíbí například výrazná redukce parkovacích míst a zeleně. Podle nás není ideální, když se místo zachování části parku v centru města spokojíme se zatravněnou střechou,“ uvedl radní obvodu Lukáš Semerák. Nakonec tedy vedení obvodu ustoupilo. Primátor Petr Kajnar ovšem tvrdí, že vedení obvodu veškeré informace mělo k dispozici. „Záleželo pouze na nich, zda vyvinou aktivitu a projeví o ně zájem. Předpokládám, že každý, kdo má v kompetenci podobné věci, je povinen si zajistit ke svému rozhodování maximum informací. Bohužel o ně obvod Moravská Ostrava a Přívoz v době, kdy rozhodoval, neprojevil zájem,“ prohlásil primátor.

V tuto chvíli nikdo neví, zda firma bude vůbec ještě stavět. Když dostala lednový zákaz umístění stavby, vedení Amadea Real odpovědělo písemným odstoupením od kupní smlouvy. Zároveň s požadavkem na vrácení třiapadesáti milionů korun za pozemky a možným odškodněním. Ostravici-Textilii bude chtít prodat. Jelikož ostravští zastupitelé návrh na koupi odmítli, je dost možné, že se budova nakonec prodá v dražbě tomu, kdo bude mít zájem. Co přesně nyní vedení Amadea Real vlastně chce, ale není známo. Poslední dobou totiž nekomunikuje.

Uklidnila ho cigareta

„V současné chvíli se nebudeme k projektu obchodního centra Ostravica nijak vyjadřovat, ani nebudeme komentovat rozhodnutí města či obvodu,“ uvedl pouze mluvčí společnosti Jan Piskáček. A zároveň manažeři developerů odmítli osobní setkání. Údajně si budou s magistrátem pouze dopisovat.

Aby to nebylo všechno, kauza možná skončí u soudu. Tím totiž pohrozil primátor Kajnar v případě, že investor nebude chtít v projektu pokračovat. Advokáti města by se snažili před senátem prokázat, že odstoupení developerů od kupní smlouvy je neplatné.

Primátorův hněv ovšem směřuje především směrem k radním centrálního obvodu. „Zašlo to tak daleko, že primátor hrozil odejmutím práva hospodaření a ve vypjatých emocích dokonce i zrušením obvodu,“ uvedl Semerák pro deník DNES.

Že něco takového zaznělo, dosvědčuje rovněž místostarosta obvodu Dalibor Mouka. „Koncem ledna mě přizvali na poradu vedení města. Primátor upozornil, že obvod je součástí města. Řekl, že když budeme postupovat proti tomu, co schválilo město, mohou obvod zbavit samostatnosti tím, že mu odejmou právo hospodaření,“ prohlásil Mouka.

Když došlo na primátorovy výhrůžky zrušením obvodu, Mouka mu měl říct, ať ho tedy zruší. „Zareagoval tím, že si na uklidnění zapálil cigaretu,“ řekl místostarosta, který je nestraníkem zvoleným za hnutí Ostravak. Na vysvětlenou nutno dodat, že sociálně demokratický primátor má s tímto hnutím dlouhodobé neshody. Podle zástupců Ostravaku se ovšem snaží většinou své emoce držet na uzdě. „Jakmile však například odejdou novináři z jednání zastupitelstva, pak se začne projevovat,“ uvedl jeden ze zastupitelů za toto opoziční hnutí.

Primátor však něco takového ale razantně odmítl. „Žádná válka není. Působím ve vedení města už devět let a spolupráce s obvody nebývá snadná. Vždy je to o vysvětlování a vyjasňování si stanovisek. O žádných výhrůžkách nevím. Poslali jsme obvodu dopis s naším stanoviskem. To je jediný výstup z jednání,“ prohlásil pro DNES.

V dopise primátor dal radním obvodu najevo, že jsou povinni respektovat obsah právních úkonů učiněných kterýmkoli orgánem města. „My jsme při prodeji pozemků uzavřeli smlouvu, kterou kupec dodržuje. Má tam stanoveny i určité termíny. Ale město mu teď fakticky brání v jejich dodržení, protože obvod brzdí územní řízení,“ vysvětlil primátor. A zároveň vysvětluje, že hájí zájmy města. V případě, že by obvod nerespektoval smlouvy města, investor by mohl požadovat již zmiňovanou náhradu škody. A ta by mohla jít do desítek milionů korun. „Musel by ji zaplatit obvod,“ nechal se slyšet primátor. A to byl zřejmě finální důvod, kterého se radní Moravské Ostravy a Přívozu lekli a raději s umístěním stavby multifunkčního centra souhlasili.

Hrozí omezení práv

Jenže to už nezabránilo zrodu iniciativy vedení magistrátu, které by rádo omezilo práva městských obvodů.

„Jedná se o drobnou úpravu. Je to opravení jakési mezery nebo chyby ve statutu. Když město bude prodávat, pronajímat nebo daruje nějaký pozemek, ten, kdo tam bude stavět, už bude jednat jen s městem. Nebude jednat s obvodem, vyhneme se případným rozporům,“ uvedl Kajnar pro ČTK. Zda tato změna nakonec projde, rozhodnou až zastupitelé „velké radnice“.

Ti se ostatně dostali do kontroverze s jiným městským obvodem. A sice Ostravou-Jih. Tamním radním došla trpělivost s bujícím hazardem na území obvodu. Pečlivě proto dávali dohromady vyhlášku, pomocí níž ho chtěli razantně omezit. Podle návrhu „jižních“ radních by měly v budoucnu zůstat herny pouze na několika hlavních ulicích městské části.

Jenže proti tomu se postavily firmy, kterým by to snížilo zisky z hazardu. Začaly hrozit žalobami. A to vedení magistrátu vystrašilo. Návrh vyhlášky proto raději stáhlo z projednávání zastupitelů.

Tento krok vyvolal v řadách radních z Jihu zklamání. Ale nikoliv rezignaci. Pokusí se návrh přepracovat nejpozději do 17. května, aby stihli zastupitelstvo městské části a následně pak červnové města.

„Budeme pokračovat v tom, aby byl náš materiál připraven ještě lépe, i když už nyní jsme si na něm dali hodně záležet. Budeme postupovat ve shodě s jinými městy, která už podobné vyhlášky přijala. Možná ještě do vyhlášky přidáme další místa, kde hazard omezíme,“ slíbil místostarosta Radim Miklas. Zároveň dodal, že vedení obvodu nemíní zrušit hazard na svém území zcela. Stále totiž příjem z něj znamená nezanedbatelnou položku v rozpočtu města. Zhruba třicet milionů korun.

Primátor opět kontruje

Miklasova slova v médiích ovšem opět vyvolala reakci primátora. Podle něj u návrhu, který předložil městský obvod Ostrava-Jih, nebylo jasné, zda je právně a věcně zcela v pořádku.

„Zodpovědnost za znění vyhlášky mají městští zastupitelé. Abychom se ujistili, že přijetím úpravy nevystavíme město právním sporům s nejistým výsledkem, bylo rozhodnuto projednávání odložit a materiál dopracovat s tím, že bude schválen na nejbližším jednání zastupitelů, tedy v červnu,“ řekl Kajnar.

A k tomu si přisadil. „Má-li však městský obvod obavu, že naším jednáním oddalujeme omezení proherních automatů, jsem připraven, pokud nás obvod požádá, svolat mimořádné jednání zastupitelstva v nejbližším možném termínu, na kterém navrhnu celoplošný zákaz proherních automatů na celém území městského obvodu Ostrava-Jih. Tím se vyhneme věcným sporům o zvýhodňování či diskriminaci různých provozovatelů. Většina zastupitelů za klub ČSSD je připravena podobný návrh podpořit a věřím, že se přidají i ostatní kluby,“ uzavřel primátor Kajnar.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!