S volnými kancelářemi či sklady pomůže podnájemník | E15.cz

S volnými kancelářemi či sklady pomůže podnájemník

2. září 2009 • 09:29
Současná krize nutí společnosti revidovat své náklady a hledat v jejich rámci možné úspory. K největším fixním nákladům firemního cash flow patří nájemné za kancelářské či skladové prostory. Není-li možné aktuální nájemní smlouvu změnit či vypovědět, zvažují firmy podnájem části svých prostor. Vyplatí se ale podnájem? A za jakých podmínek?

Současná krize nutí společnosti revidovat své náklady a hledat v jejich rámci možné úspory. K největším fixním nákladům firemního cash flow patří nájemné za kancelářské či skladové prostory. Není-li možné aktuální nájemní smlouvu změnit či vypovědět, zvažují firmy podnájem části svých prostor. Vyplatí se ale podnájem? A za jakých podmínek?

* Prostory určené k podnájmu by měly být dostatečně flexibilní, aby se podnajímaná část dala oddělit a v ideálním případě měla i samostatný vstup.

* Nájemce poskytuje často podnájemci své prostory plně vybavené (k dispozici dává stoly a židle, odnese jen svá PC). Podnájemce má tedy minimální náklady s úpravou interiéru.

* Smlouvy o podnájmu kanceláří jsou uzavírány na kratší dobu, například dva roky, často s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pro podnájemce může být tato flexibilita výhodou, pokud se ovšem nerozhodne do úpravy prostor investovat.

* Nájemce musí počítat s tím, že nájemné, které podnájemce zaplatí, bude nižší než nájemné, které platí on sám. Rozdíl mezi nájemným, které je nutné zaplatit majiteli budovy, doplácí nájemce.

* V případě, že podnájemce nedodrží smlouvu a odstěhuje se dříve nebo má problémy s placením nájemného, finanční závazky přecházejí na nájemce, který musí majiteli budovy zaplatit plný nájem za celou plochu.

* Pro zájemce o menší kancelářské prostory je výhodnější oslovit developery a majitele kancelářských budov přímo a uzavřít smlouvu o nájmu.

#####Podnájem průmyslových prostor je jednodušší

„Situace na trhu průmyslových a logistických nemovitostí je do jisté míry odlišná a o trochu jednodušší. Nájemci vycházejí vstříc vzrůstající poptávce, a naopak,“ říká Jakub Holec z týmu průmyslových a logistických nemovitostí King Sturge. Na podnájmu se dohodne společnost, která má k dispozici volné kapacity a chce maximálně využít skladové prostory vybavené regálovým systémem a manipulační technikou, s menší společností, která poptává i na omezenou dobu menší jednotky o ploše 300– 800 metrů čtverečních. Dohoda je možná za předpokladu, že typ zboží a způsob jeho skladování a distribuce společné využívání prostor dovolí. Pro podnájmy průmyslových a logistických prostor platí následující:

* Mělo by se jednat o flexibilní prostory, v rámci kterých bude možné efektivně oddělit zboží firem.

* Nájemce poskytuje své prostory plně vybavené (regály) a sdílí s podnájemcem manipulační techniku (vozíky) a IT vybavení. Prakticky nedochází k úpravám interiérů, aby nebyla narušena (nebo jen minimálně) redistribuce zboží.

* Smlouvy o podnájmu jsou uzavírány na kratší dobu než běžný nájem, například na jeden rok, a obvykle s tříměsíční výpovědní lhůtou.

* Podnájemce hradí nájemné a poplatky majiteli parku v plné výši, stejně jako nájemce. Nájemce tedy svého podnájemce nedotuje, jak se to občas děje v případě kanceláří.

„ V případě podnájmu je třeba vždy důkladně zvážit výhody a nevýhody, které tento krok přinese. V případě kanceláří platí, že je třeba pečlivě dbát na to, aby se obě společnosti vzájemně nerušily. Ztrátu soukromí úspora za nájemné obvykle nevykompenzuje. V případě skladů toto obvykle problém nebývá, je potřeba zohlednit typy zboží, které by měly být uskladněny pohromadě,“ dodává Ondřej Novotný, analytik mezinárodní poradenské společnosti King Sturge.

 
>
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!