Panika ve stavebnictví skončila, problémy ještě ne | E15.cz

Panika ve stavebnictví skončila, problémy ještě ne

Stavební společnosti očekávají v roce 2010 pokles českého stavebnictví, nicméně silně negativní nálady z poloviny předešlého roku (očekávání poklesu až o 11 procent v 2009) se postupně začínají uvolňovat.

Stavební společnosti očekávají v roce 2010 pokles českého stavebnictví, nicméně silně negativní nálady z poloviny předešlého roku (očekávání poklesu až o 11 procent v 2009) se postupně začínají uvolňovat.

V současné době společnosti předpovídají pro rok 2010 pokles o tři procenta. V důsledku toho predikují i mírné snížení svých prodejů. Tyto závěry vyplývají z výsledků Kvartální analýzy stavu a vývoje českého stavebnictví 01/2010, kterou připravil CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika a dalšími partnery. Aktuální vytížení kapacit firem zaznamenalo znatelný pokles (částečně i díky mimosezoně).

Všechny dotázané stavební firmy uvádějí, že jsou omezeny ve svém růstu, nicméně hodnocení závažnosti dopadu jednotlivých faktorů na výsledky firem zaznamenalo velice mírné zlepšení oproti výsledkům ze září 2009. Největším problémem stále zůstává nedostatečná poptávka. Necelá polovina společností uvádí, že má méně zakázek než před rokem (mírné zlepšení od září i července 2009). Klíčovou prioritou na dalších dvanáct měsíců je pro stavební společnosti zvýšení efektivity jejich fungování.

„V roce 2010 bude poptávka na trhu stále omezená, firmy proto budou vystaveny vysokému konkurenčnímu tlaku. Chtějí-li zvýšit svůj podíl na trhu způsobem, který bude trvale udržitelný a bude přinášet zisk, měli by jejich vedoucí pracovníci i nadále zvyšovat efektivitu procesů, důsledně řídit rizika a pečlivě posuzovat investiční strategie,“ komentoval výsledky průzkumu Andreas Höfinghoff, partner odpovědný za stavebnictví ve společnosti KPMG Česká republika.

#####Růst možná přijde už v příštím roce

Zatímco letošní rok se na českém stavebním trhu bude odehrávat ještě ve znamení mírného poklesu, stabilizace a návrat k růstu se očekává v 2011. Velké stavební společnosti vidí výhled na 2010 nejvážněji. Pokud společnosti rozdělíme podle zaměření jejich činnosti, výsledky ukazují, že představitelé inženýrského stavitelství jsou nejoptimističtější skupinou, aktuálně předpovídají pokles stavebnictví v roce 2010 pouze o 1,7 procenta. V důsledku předpokládaného poklesu stavebnictví v roce 2010 společnosti rovněž predikují mírný pokles svých prodejů, přičemž největší snížení očekávají velké stavební společnosti. V odhadech na rok 2011 jsou společnosti opatrné, nicméně převažují očekávání stabilizace a mírného růstu.

#####Sebedůvěra stavebních společností stabilně posiluje

Stavební společnosti byly opět dotázány na očekávaný vývoj svého tržního podílu v roce 2010, jinými slovy, zdali očekávají, že se jim povede lépe než jejich konkurenci. Oproti výsledkům z července 2009 (45 procent respondentů předpovídalo zlepšení své pozice pro rok 2009) a výsledkům výzkumu v září 2009 (nárůst na 58 procent respondentů) došlo k dalšímu mírnému růstu podílu společností, které předpokládají zlepšení své pozice na trhu, aktuálně 62 procent respondentů.

Nejpesimističtější ohledně vývoje svého tržního podílu je opět segment velkých stavebních společností. Výsledky nejnovějšího výzkumu ze začátku ledna 2010 ukazují na znatelný pokles ve vytíženosti kapacit stavebních firem ve srovnání s předchozími výsledky ze září 2009 (částečně i díky mimosezoně). Nejnižší vytížení aktuálně zažívají společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím (pouze 74 procent).

#####Klíčová priorita – zvýšení efektivity

Průměrný počet měsíců, na které mají firmy nasmlouvané zakázky do budoucna, je stále šest měsíců, přičemž u velkých firem je to 8,5 měsíce (pokles z 9,6 měsíce v září 2009). Největším problémem růstu je i nadále nedostatečná poptávka. U společností zaměřených na inženýrské stavitelství a rovněž z hlediska velikosti firem u velkých společností se pak jedná zejména o nedostatečnou poptávku financovanou z veřejných zdrojů.

Další palčivé problémy jsou byrokracie, tvrdá konkurence a problémy s financováním. Nejméně firmy omezují: vliv počasí, vysoké náklady na materiál a nedostatek zkušené pracovní síly. Klíčovou oblastí je i nadále pro všechny dotázané společnosti zvýšení efektivity jejich fungování.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!