ÚZSVM představil systém pro evidenci státních budov CRAB | E15.cz

ÚZSVM představil systém pro evidenci státních budov CRAB

21. září 2012 • 11:27
Jednotná databáze státních administrativních budov Centrální registr administrativních budov (CRAB) byla tématem konference uspořádané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Konference nazvané „Centrální registr administrativních budov – efektivní nástroj pro státní správu“ se ve středu zúčastnilo v aule Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze několik desítek zástupců ministerstev a dalších státních institucí.

CRAB je systém určený k evidenci státních administrativních budov na celorepublikové úrovni. V současné době probíhá jeho závěrečné testování s tím, že spuštění registru je naplánováno na listopad. „Cílem konference bylo seznámit především zástupce státní správy s realizací registru a informovat je o jeho výhodách,“ uvedla vedoucí projektu CRAB Ing. Kateřina Schön.

Po úvodním slově generálního ředitele ÚZSVM Ing. Miloslava Vaňka představila Schön účastníkům cíle projektu, hlavní milníky jeho historie a zmínila i subjekty zapojené do pilotní přípravy systému. „Oproti původně odhadované ceně projektu, která byla 269 milionů korun včetně DPH, jsme 14 milionů korun ušetřili,“ doplnila Schön k financování projektu.

Část věnovanou technickému provedení pasportizace uvedli zástupci sdružení di5-LEVEN, které provádělo pasportizaci jednotlivých budov. Vedoucí Projektové kanceláře ÚZSVM Ing. Radek Vejvoda poté v přednášce věnované technickému provedení systému CRAB předvedl na konkrétních příkladech možnosti zobrazování dat a vytvoření reportu. Objasnil dále, jak se do systému připojit. V části portálu CRAB určené pro státní instituce budou k dispozici metodiky, e-learningový kurs nebo nabídka nepotřebného majetku v rámci státu (dle § 19 zákona 219/2000 Sb.), zatímco část, která je věnovaná veřejnosti, bude obsahovat nabídky majetku určeného k prodeji nebo pronájmu.

V odpolední části konference vystoupili pozvaní zástupci státní správy a akademické sféry. Prof. Ing. Jiří Voříšek, vedoucí katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, označil CRAB za jeden z páteřních projektů elektronizace státní správy. Současně poukázal i na vysoké úspory v rozpočtech státních institucí, které registr může přinést. O zkušenostech Ministerstva spravedlnosti ČR se zapojením do pilotní fáze CRAB seznámil přítomné náměstek ministra spravedlnosti Ing. arch. Pavel Kasík.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!